Regulamin Ogólny

§ 1 – Definicje
§ 2 – Zakres obowiązywania
§ 3 – Postanowienia ogólne
§ 4 – Usługi drogą elektroniczną
§ 5 – Rejestracja w Serwisie Animalover jako Kupujący
§ 6 – Składanie zamówienia / kupowanie przedmiotów
§ 7 – Formy dostawy
§ 8 – Formy płatności
§ 9 – Bony Podarunkowe / kupony rabatowe
§ 10 – Opłaty
§ 11 – Odstąpienie Użytkownika/Kupującego od umowy / Usunięcia konta
§ 12 – Reklamacje dotyczące Produktów / Odpowiedzialność za wady
§ 13 – Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora
§ 14 – Dane osobowe i pliki Cookies
§ 15 – Obowiązki Użytkownika
§ 16 – Sankcje w przypadku naruszeń
§ 17 – Prawo użytkowania treści
§ 18 – Odpowiedzialność Administratora Serwisu
§ 19 – Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 20 – Zmiany w regulaminie
§ 21 – Postanowienia końcowe

Administrator i właściciel:

ANDRYJOWICZ IT
ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 64a
02-495 Warszawa
NIP: 771-252-87-35

(dalej określany jako “Administrator Animalover”)

§ 1 – Definicje

Administrator Animalover – zwany również jako “Administrator serwisu”, ANDRYJOWICZ IT, ul. Żołnierzy II Armii WP 64a, 02-495 Warszawa, osoba zarządzająca serwisem Animalover, oraz pośrednicząca w zawieraniu umów pomiędzy Sprzedającymi a Kupującymi;
Serwis Animalover – zwany również jako “Animalover” lub “Platforma sprzedażowa”, platforma sprzedażowa znajdująca się pod adresem www.animalover.pl;
Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zarejestrowana w serwisie Animalover, sprzedająca swoje wyroby innym użytkownikom na stronie www.animalover.pl;
Kupujący – zwany również jako “Klient”, osoba fizyczna lub prawna, dokonująca zakupów poprzez serwis Animalover;
Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu Animalover;
Platforma Sprzedażowa – serwis Animalover;
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu Animalover;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz 459.), zawierana w języku polskim pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, za pośrednictwem Serwisu Animalover;
Produkt – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Serwisu Animalover;
Prowizja – opłata stanowiąca formę wynagrodzenia Administratora, pobierana z tytułu pośredniczenia w nawiązaniu Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Wysokość prowizji określona jest w zakładce “Cennik”;
Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.);
Regulamin Sprzedaży – regulamin uzupełniający, dostępny pod adresem https://animalover.pl/regulamin-sprzedazy/;

§ 2 – Zakres obowiązywania

1. Niniejszy Regulamin określa warunki użytkowania Platformy Sprzedażowej ANIMALOVER na każdym z urządzeń obsługujących Internet. Reguluje również prawa i obowiązki Kupujących i Sprzedających.
2. Oprócz Regulaminu obowiązuje oddzielny Regulamin Sprzedaży, Warunki korzystania z serwisu i Polityka Prywatności.
3. Animalover nie jest stroną umowy w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
4. Administrator Animalover zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania Serwisu, na czas prac konserwacyjnych i przerw technicznych.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

§ 3 – Postanowienia ogólne

1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Serwisie anonimowo ani pod pseudonimem.
2. Zakazane jest podczas korzystania z Animalover dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Serwisu są cenami brutto.

§ 4 – Usługi drogą elektroniczną

1. Administrator Animalover pośredniczy w zawieraniu Umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
2. Administrator Animalover na rzecz Kupującego umożliwia bezpłatne korzystanie z Serwisu. Umożliwia zakładanie konta, przeglądanie i kupowanie wystawionych przez Sprzedawców przedmiotów i kontaktowanie się zarówno z Administratorem Animalover, jak i poszczególnymi Sprzedającymi.
3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Administrator Animalover świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Serwisie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, edytowania i usuwania danych (też konta) podanych w Serwisie Animalover.
4. Z chwilą przesłania formularza przy zakładaniu konta przez Kupującego zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Serwisie. Umowa może być rozwiązana w każdej chwili, w momencie usunięcia konta przez Kupującego. Aby usunąć konto, należy zgłosić takie żądanie wysyłając wiadomość na adres kontakt@animalover.pl
5. Administrator Serwisu ma prawo wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta Kupującego w przypadku, gdy ten nie będzie przestrzegał postanowień Regulaminu, Zasad korzystania z serwisu lub będzie uniemożliwiał funkcjonowanie Serwisu. Administrator może usunąć konto Kupującego również w przypadku stwierdzenia, że Kupujący posługuje się nieprawdziwymi lub niepoprawnymi danymi.
6. Przeglądanie ofert w Serwisie jest bezpłatne.
7. Klient ma możliwość przeglądania ofert bez konieczności zakładania konta w Serwisie.
8. Zawieranie przez Kupującego umów sprzedaży ze Sprzedającymi jest płatne.

§ 5 – Rejestracja w Serwisie Animalover jako Kupujący

1. Odwiedziny Serwisu i przeglądanie ofert jest bezpłatne i nie wymaga od użytkownika zakładania konta i rejestracji.
2. Rejestracja na Animalover wymaga podania danych osobowych i dotyczy osób, które chcą zawrzeć umowę Sprzedaży ze Sprzedającym.
3. Aby założyć konto w Serwisie należy przeczytać i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Użytkownik podczas rejestracji musi podać prawdziwe dane.
5. Użytkownik podczas rejestracji musi podać swoje imię i nazwisko, dane adresowe (potrzebne do wysyłki Zakupionych przedmiotów), numer telefonu i adres e-mail.
6. Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, jednakże w przypadku wysyłki kurierem może ułatwić proces dostarczenia przesyłki.
7. Użytkownik musi również podać wybraną przez siebie, unikalną nazwę użytkownika oraz hasło. Hasło powinno być trzymane w tajemnicy oraz posiadać wystarczającą złożoność. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o określoną nazwę użytkownika ani hasło.
8. Po zakończeniu procesu rejestracji, użytkownik ma możliwość logowania się za pomocą podanego przez siebie nazwy użytkownika i hasła, a także zarządzać swoim kontem pod adresem – https://animalover.pl/my-account/ lub kliknąć w link “Moje konto” w stopce strony.
9. W Panelu Klienta użytkownik ma możliwość przeglądania swoich zamówień, zmiany danych kontaktowych czy zmiany hasła.
10. Jeśli użytkownik posiada zakupione przedmioty do pobrania (online) w Panelu Klienta ma możliwość pobrania ich https://animalover.pl/my-account/downloads/
11. Konto Kupującego nie upoważnia do wystawiania produktów na sprzedaż. Aby sprzedawać, należy założyć osobne konto Sprzedającego lub będąc zalogowanym wejść na stronę https://animalover.pl/chce_sprzedawac/ i uzupełnić wniosek o konto Sprzedającego.
12. Konto Sprzedającego wymaga zatwierdzenia przez Administratora. Do tego czasu będzie nieaktywne i nie będzie możliwości korzystania z niego jako Sprzedawca.
13. Konta użytkownika nie mogą być zbywane lub przenoszone na inny podmiot.
14. Administrator Animalover nie ponosi odpowiedzialności za konta, które dzięki fałszywej tożsamości podszywają się pod inne osoby. Ich usunięcie będzie możliwe tylko w przypadku łamania przez ich Użytkowników postanowień Regulaminu.

§ 6 – Składanie zamówienia / kupowanie przedmiotów

1. Klient ma możliwość zrobienia zakupów bez zakładania konta lub zakładając je. Tylko w przypadku posiadania konta Klient ma możliwość przeglądania historii swoich zamówień.
2. Konto można założyć w trakcie pierwszych zakupów w Serwisie Animalover.
3. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z zawarciem umowy Sprzedaży ze Sprzedającym. Przy czym Serwis Animalover nie jest stroną w umowie.
4. Aby złożyć zamówienie należy przy wybranym produkcie kliknąć “Dodaj do koszyka”. Następnie wybrać ikonę koszyka w prawym górnym rogu ekranu, sprawdzić poprawność towarów, ich ilości oraz atrybutów. Poniżej produktów można wprowadzić kod rabatowy z posiadanego (o ile Klient posiada) Bonu Podarunkowego. W podsumowaniu znajdują się wyszczególnione wszystkie koszty wysyłki. Aby zrealizować zamówienie należy kliknąć “Do kasy”. Na tym etapie można się zalogować lub wpisać dane osobowe i kontaktowe. Zaznaczając pole “Stworzyć konto?” Klient założy konto w Serwisie. Poniżej należy wybrać metodę płatności i kliknąć guzik “Kupuję i płacę”. Naciśnięcie guzika spowoduje zawarcie umowy Sprzedaży i nastąpi obowiązek zapłaty za zamówienie.
5. Wybranie jako metody płatności Przelewy24 spowoduje przeniesienie Klienta na stronę Operatora Transakcji. Po udanej transakcji Klient zostanie z powrotem przeniesiony do Serwisu. Jako potwierdzenie poprawnie zrealizowanej płatności Kupujący otrzyma potwierdzającą wiadomość e-mail od Administratora Serwisu.
6. Wybierając jako metodę płatności przelew na konto Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z numerem konta Administratora Serwisu. Kupujący otrzymuje 7-dniowy termin płatności za zamówienie. Przekroczenie tego terminu spowoduje anulowanie zamówienia i zablokowanie konta użytkownika na 1 tydzień (nie będzie miał możliwości logowania się).
7. Po poprawnie zrealizowanej płatności Kupujący otrzyma od Administratora Serwisu wiadomość e-mail potwierdzającą zaksięgowanie zależności za zamówienie. Zamówienie zostanie przekierowane do Sprzedającego. Sprzedający w terminie podanym w opisie pojedynczego przedmiotu wyśle do Kupującego zamówiony towar.
8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie uiszczenia opłaty za kupione przedmioty.
9. Sprzedawca może ubiegać się o wypłatę należności za towar po 14 dniach od momentu dostarczenia go do Kupującego.
10. Wszelkie pytania dotyczące statusu przesyłki, zwrotu czy użytkowania przedmiotu należy kierować do Sprzedającego. Administrator Serwisu nie odpowiada na powyższe zapytania.
11. Administrator Serwisu Animalover nie ponosi odpowiedzialności za jakość towaru wystawianego na sprzedaż przez Sprzedających. Nie udziela również gwarancji oraz nie odpowiada za zgodność towaru z jego opisem w Serwisie (opisy są tworzone bezpośrednio przez Sprzedających).
12. Bony podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
13. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.
14. Ceny podane na stronie www.animalover.pl są cenami brutto, wyrażone są w polskich złotych i nie zawierają kosztów wysyłki.

§ 7 – Formy dostawy

1. Wszelkie formy dostawy oraz ich koszt i termin podane są na stronie pojedynczego przedmiotu.
2. Jeśli danego przedmiotu dotyczą różne rodzaje dostawy, Kupujący po dodaniu przedmiotu do koszyka ma możliwość wybrania sposobu dostawy.
3. Koszt dostawy definiowany jest przed Sprzedawcę.
4. Koszt dostawy jest oddzielny dla każdego ze Sprzedających, to znaczy, że jeśli Kupujący złoży zamówienie na przedmioty od różnych Sprzedających, kilkukrotnie będzie musiał ponieść koszt dostawy. Przedmioty wysyłane są bezpośrednio od Sprzedających.
5. Nie ma możliwości wysyłki przedmiotu za pobraniem.

§ 8 – Formy płatności

1. W Animalover dostępne są różne formy płatności i Kupujący ma prawo wyboru jednej z nich.
2. Kupujący ma możliwość zapłaty za pośrednictwem przelewu bankowego lub szybkich transakcji internetowych Przelewy24.
3. Kupujący po złożeniu zamówienia za zamówione produkty dokonuje płatności na rzecz Administratora Serwisu. Dopiero po zrealizowaniu zamówienia należność przekazywana jest Sprzedającemu.
4. Kupujący może skorzystać z płatności Bonem Podarunkowym. Jednakże Bon nie podlega wymianie na gotówkę.
5. Do każdego zamówienia dołączony jest rachunek, paragon lub faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę.

§ 9 – Bony Podarunkowe / kupony rabatowe

1. Bony Podarunkowe są wystawiane przez Administratora i dotyczą całego asortymentu dostępnego na Animalover.
2. Bony Podarunkowe są kwotowe.
3. Bony Podarunkowe mogą być nabywane przez Kupujących w taki sam sposób jak Produkty. Do umowy pomiędzy Administratorem a Kupującym dotyczącej nabycia Bonu Podarunkowego stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Umów Sprzedaży.
4. Bon Podarunkowy może być wykorzystany przez Kupującego podczas dowolnych zakupów, u dowolnego Sprzedawcy.
5. Bon Podarunkowy nie pokrywa kosztów wysyłki przedmiotów.
6. Bon Podarunkowy może być wykorzystany na opłacenie produktu o wyższej wartości niż Bon, przy czym różnicę w cenie musi pokryć Kupujący.
7. Bon Podarunkowy może być wykorzystany na opłacenie produktu o niższej wartości niż Bon, przy czym pozostałą kwotę Użytkownik może wykorzystać podczas następnych zakupów. Nie ma możliwości zamiany części Bonu na gotówkę.
8. Bon Podarunkowy jest jednorazowy. Kod, po wykorzystaniu całej sumy, przestaje działać.
9. Bon Podarunkowy można wykorzystać wpisując kod na nim zawarty w odpowiednie pole na stronie Koszyka.
10. Nie ma możliwości wymiany Bonu Podarunkowego na gotówkę.
11. Administrator zastrzega sobie prawo do generowania kuponów rabatowych procentowych w przypadku prowadzenia kampanii promocyjnych.
12. Koszt rabatu przeniesiony jest na Administratora – Sprzedawcy otrzymują wypłatę na podstawie ceny wystawionego przedmiotu (nie pomniejszonej o rabat).
13. Kupony rabatowe mogą być jednorazowe lub wielorazowe. Mogą mieć termin ważności lub być bezterminowe.
14. Kupony rabatowe nie mogą być wymienione na gotówkę.
15. Kupony rabatowe działają w obrębie całego Serwisu Animalover z wyłączeniem Bonów Podarunkowych i działu “Sprzedaż Charytatywna”.
16. Kupony rabatowe nie łączą się.
17. Kupon rabatowy można wykorzystać wpisując kod na nim zawarty w odpowiednie pole na stronie Koszyka.

§ 10 – Opłaty

1. Administrator Animalover nie pobiera opłat za przeglądanie ofert, rejestrację czy członkostwo jako Kupujący. Opłatom podlegają jedynie zakupy dokonane poprzez Serwis Animalover.
2. Opłaty pobierane są od Sprzedających w formie prowizji i innych wynagrodzeń, według Cennika i Regulaminu Sprzedaży.
3. Administrator nie pobiera prowizji od Organizacji działających na Rzecz Zwierząt.

§ 11 – Odstąpienie Użytkownika/Kupującego od umowy

1. Każdy Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny (w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). W tym celu należy napisać do obsługi Animalover kontakt@animalover.pl
2. Kupujący ma prawo żądać usunięcia swojego konta w Serwisie Animalover. W celu wypowiedzenia umowy dotyczącej utrzymania konta Kupującego w Serwisie Animalover należy wysłać wiadomość na adres kontakt@animalover.pl z jasno wyrażonym żądaniem zaprzestania świadczenia usług przez Animalover. W żądaniu (na zasadzie oświadczenia) powinny znaleźć się dane Użytkownika, jego login i adres e-mail. Bezpowrotne usunięcie konta nastąpi w ciągu 48 godzin roboczych. Historia zamówień nie może zostać usunięta, z uwagi na to, że w przypadku ich wykasowania nie przysługiwałoby Kupujacemu prawo do zwrotu i reklamacji. Historia zamówień przechowywana będzie nadal również w systemie księgowym.
3. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny (w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459). W tym celu należy napisać do obsługi Animalover poprzez formularz kontaktowy na stronie https://animalover.pl/kontakt-pomoc/ i jako temat wybrać “Chcę zwrócić towar”. W odpowiedzi Animalover prześle dalsze instrukcje na podany prze Kupującego adres mailowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy (zanim przedmioty zostaną wysłane do Kupującego) Administrator Animalover zobowiązuje się do zwrotu wszelkich otrzymanych przez Kupującego środków pieniężnych.
5. W przypadku odstąpienia od umowy po wysłaniu zamówienia, Animalover zwróci Kupującemu wszelkie należności po uprzednim odesłaniu przedmiotu (na podany przez Sprzedającego adres zwrotny) na koszt Kupującego.
6. Zwrot należności nastąpi w ten sam sposób, w jaki została dokonana pierwsza transakcja.
7. W przypadku płatności Bonem Podarunkowym, zwrot należności dopisywany jest do Bonu Podarunkowego, za pomocą którego odbyła się płatność.
8. Administrator Animalover ma 14 dni roboczych na zwrot należności wynikających z prawa Kupującego do odstąpienia od umowy.
9. Nie ma możliwości odstąpienia od Umowy, gdy Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy.
10. Nie ma możliwości zwrotu:
– produktów personalizowanych, wykonanych wg wskazań Kupującego,
– Bonu Podarunkowego,
– produktów, o krótkim terminie przydatności do użycia,
– przedmiotów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
– produktów używanych, zniszczonych lub otwieranych,
– produktów, które według Umowy sprzedaży są na trwałe powiązane z innymi przedmiotami,
– przedmiotów, zawierających nagrania dźwiękowe lub wizualne, i które zostały otwarte,
– treści cyfrowych wysyłanych online,
– produktów wirtualnych, w tym wpłat na rzecz Fundacji i Stowarzyszeń,
11. W przypadku Sprzedawcy lub Kupującego będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.
12. Zwrot przedmiotów odbywa się na koszt Kupującego.

§ 12 – Reklamacje dotyczące Produktów / Odpowiedzialność za wady

1. Administrator Animalover nie ponosi odpowiedzialności za wady produktów zamieszczonych na sprzedaż w Serwisie.
2. Zalecamy sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. W razie nieprawidłowości paczka nie powinna zostać odebrana.
3. Przedsiębiorca, będący jednocześnie Kupującym obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera (w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).
4. W przypadku stwierdzenia, że produkt jest wadliwy, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Administratora Animalover za pomocą formularza kontaktowego https://animalover.pl/kontakt-pomoc/ lub mailowo na adres kontakt@animalover.pl
5. Reklamacja powinna zawierać dane Kupującego, opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
6. W odpowiedzi Kupujący otrzyma adres na który powinien odesłać wadliwy produkt oraz informacje o procedurze reklamacyjnej.
7. Odsyłając wadliwy towar Klient zobowiązany jest dołączyć kopię dowodu zakupu (rachunek, paragon lub fakturę VAT).
8. Sprzedawca od momentu otrzymania zwrotu wadliwego towaru ma 14 dni roboczych na ustosunkowanie się do reklamacji. Brak kontaktu w przeciągu tego czasu skutkuje uznaniem reklamacji.
9. Nieznaczne różnice w wyglądzie produktów (kolorów) mogą być spowodowane różnymi ustawieniami monitora i nie są podstawą do reklamacji.

§ 13 – Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora

1. Wszyscy Użytkownicy Serwisu Animalover mają prawo złożyć reklamacje, jeśli usługi drogą elektroniczną świadczone przez Administratora nie są wykonywane w sposób określony w Regulaminie.
2. Wszelkie uchybienia powinny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu.
3. Reklamacje należy składać poprzez formularz kontaktowy na stronie https://animalover.pl/kontakt-pomoc/ lub mailowo na adres kontakt@animalover.pl
4. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie Użytkownika.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

§ 14 – Dane osobowe i pliki Cookies

1. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i plików Cookies zostały podane na stronie https://animalover.pl/polityka-prywatnosci/
2. Każdy Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu i mogą być udostępniane Sprzedawcom, firmie księgowej, firmie kurierskiej lub innym w wyżej wskazanym celu.
4. Dane osobowe Kupującego i Sprzedawcy, bez uzyskania ich wyraźnej zgody, nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych.
5. Kupujący i Sprzedawca mają możliwość dostępu do dotyczących ich danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora.

§ 15 – Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownicy, korzystając z Serwisu Animalover zobowiązani są do korzystania z niej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, dobrymi zwyczajami oraz zasadami podanymi w Warunkach korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik odpowiedzialny jest za publikowane przez siebie treści.
2. Użytkownicy zobowiązani są do utrzymywania w tajemnicy danych dostępowych do swojego konta w Serwisie. W przypadku podejrzenia o nieuprawnionym korzystaniu z konta przez osoby trzecie, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Administratora Serwisu Animalover.
3. Użytkownik zobowiązuje się do niekorzystania z danych kontaktowych Użytkowników (Sprzedających) poza Serwisem Animalover.
4. Użytkownik zobowiązuje się do posługiwania się swoimi prawdziwymi danymi w formularzu zamówienia oraz w formularzu kontaktowym.
5. Zabrania się korzystania ze szkodliwych technologii mogących zaszkodzić Serwisowi Animalover.

§ 16 – Sankcje w przypadku naruszeń

1. W przypadku naruszeń przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub prawa, a także w przypadku działania na niekorzyść Serwisu Animalover, Administrator ma prawo:
– skierować do Użytkownika ostrzeżenie z żądaniem natychmiastowego zaprzestania naruszeń
– zmienić lub usunąć szkodliwe treści publikowane przez Użytkownika
– ograniczyć funkcje konta użytkownika lub je całkowicie zablokować
– zablokować numer IP użytkownika
– usunąć Użytkownika z Serwisu Animalover
2. Ponadto Administrator Animalover nie wyklucza wstąpienia na ścieżkę prawną w przypadku poważnych naruszeń.

§ 17 – Prawo użytkowania treści

1. Użytkownik (Sprzedawca) daje prawo Administratorowi Animalover na korzystanie z opisów i zdjęć jego przedmiotów w celu promocji Serwisu Animalover.
2. Sprzedawca przyznaje Administratorowi Animalover również prawo do krzystania z zamieszczonych przez niego treści w celu wykonywania umowy (realizacji zamówień złożonych przez Kupujących).
3. Prawo do korzystania w celach promocyjnych z treści należących do Sprzedającego nie wygasa.
4. Prawa z pkt. 1 i pkt. 2 przyznawane są dla Animalover przez Sprzedającego jako zwykłe, nieograniczone terytorialnie i nieodpłatne prawa użytkowania.

§ 18 – Odpowiedzialność Administratora Serwisu

1. Administrator Animalover nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępnie do Serwisu spowodowane przerwami technicznymi i konserwacyjnymi oraz sytuacjami niezależnymi od niego.
2. Animalover nie ponosi odpowiedzialności za realizację umów pomiędzy Użytkownikami. Nie jest stroną w sprzedaży.

§ 19 – Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi:
– zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
– zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
– skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
3. Klient może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 20 – Zmiany w regulaminie

1. Administrator Animalover ma prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie i do objęcia Serwisu nowymi lub rozszerzonymi warunkami umownymi. Zmienione warunki zostaną przekazane Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej z zachowaniem stosownego terminu na zapoznanie się przez rozpoczęciem ich obowiązywania. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzane zmiany, przysługiwać mu będzie prawo do wypowiedzenia Umowy.

§ 21 – Postanowienia końcowe

1. Językiem umowy jest język polski.
2. Regulamin sporządzono dnia 23 stycznia 2018 roku.