Instrukcja Obsługi

 1. Ustawienia Profilu Sprzedawcy
  1. Logo 
  2. Zdjęcie w tle
  3. Dane Sprzedawcy
  4.  Social Media
 2. Płatności – rozliczanie się z Animalover
 3. Wysyłka
 4. Dodawanie produktów
  1. Prosty produkt
  2. Produkt wirtualny
  3. Produkt do pobrania
  4. Produkt z wariantami
  5. Edycja produktów
  6. Usuwanie produktów
 5. Proces realizacji zamówienia
 6. Zmiana hasła

 

1. Ustawienia Profilu Sprzedawcy

 

1.1. Logo

Obowiązkiem Sprzedawcy jest uzupełnienie profilu grafiką o wymiarach 200px x 200px, zawierającą logo Sklepu. Logo powinno być na białym tle. Prosimy również o przesłanie na adres mailowy kontakt@animalover.pl analogicznej grafiki o wymiarach 800px x 750px w celu umieszczenia jej w dziale “Twórcy”.

Przykład poprawnie przygotowanej grafiki z logo (tylko białe tło):


1.2. Grafika w tle

Profil powinien zostać uzupełniony o grafikę w tle. Jej zawartość jest dowolna, aczkolwiek nie dopuszczalne jest umieszczanie na niej adresu strony internetowej Twórcy. Grafika powinna mieć wymiary 1200px x 245px.

Przykład poprawnie przygotowanej grafiki w tle:


1.3. Dane Sprzedawcy

Dane Sprzedawcy powinny zostać uzupełnione i niezwłocznie aktualizowane w przypadku jakichkolwiek zmian.

Wszystkie dane, oprócz adresu pocztowego będą ogólnodostępne i widoczne na profilu Sprzedawcy w serwisie Animalover. Profil można podejrzeć, wpisując w przeglądarce adres https://animalover.pl/tworcy/slug (Slug definiowany jest w ustawieniach Panelu Sprzedawcy).

1.4. Social Media

Jeśli Sprzedawca posiada profile w Portalach Społecznościowych, może udostępnić linki swoim Klientom. Ikony uzupełnionych Social Media pojawią się na profilu Sprzedawcy.

2. Płatności – rozliczanie się z Animalover

Rozliczanie się ze Sprzedawcami następuje na początku każdego miesiąca, najpóźniej do 7 dnia roboczego. Rozliczane są tylko przedmioty, sprzedane minimum 14 dni przed rozliczeniem. Aby rozliczenie było możliwe, każdy Sprzedawca musi uzupełnić swój profil w dane do przelewu (Pulpit Sprzedawcy > Ustawienia Sklepu> Rachunek Sprzedawcy). Historię wypłat należności można śledzić w zakładce Pulpit Sprzedawcy > Płatności > Historia wypłat.

3. Wysyłka – ustawianie metody i kosztu dostawy

W zakładce Ustawienia Sklepu > Wysyłka, Sprzedawca ma możliwość zdefiniowania jakie metody wysyłki będą obsługiwały jego zamówienia. Przy produktach Sprzedawcy pojawią się tylko te metody, których cenę Sprzedawca ustawi. Jeśli Sprzedawca nie zdefiniuje kosztów wysyłki, dostawa jego produktów będzie darmowa.

Dodając nowy produkt, w zakładce “Wysyłka” należy wybrać swoją klasę wysyłkową (zawierającą nazwę Sprzedawcy). W innym przypadku do produktu obowiązywać będzie darmowa dostawa.

4. Dodawanie produktów / Menadżer produktów

4.1. Prosty produkt (Pulpit Sprzedawcy >Menadżer Produktów > Dodaj produkt)

Prosty produkt jest podstawowym rodzajem sprzedawanych towarów.

Po wprowadzeniu wszystkich opcji, produkt należy zatwierdzić przyciskiem “Dodaj” w górnym, prawym rogu. Produkt jest wyświetlany na stronie automatycznie.

4.2. Produkt wirtualny

Produkt wysyłany elektronicznie, po opłaceniu i po przygotowaniu go przez Sprzedawcę.

4.3. Produkt do pobrania

Produkt wysyłany elektronicznie, w sposób automatyczny natychmiast po opłaceniu zamówienia. Istnieje możliwość ustawienia daty do której można pobierać produkt czy liczby możliwych pobrań z jednego konta.

4.4. Produkt z wariantami

Ten rodzaj produktu powinien być wybrany w momencie, gdy oferowany przedmiot posiada opcje, i gdy od nich uzależniona jest końcowa cena. Produkt z wariantami powinien być dodawany na “Zapleczu”:

Dodawanie produktu na Zapleczu różni się znacznie od dodawania ich przez Pulpit Sprzedawcy.

4.4.1. Na dole strony należy wybrać “Produkt z wariantami”

4.4.2. Aby dodać warianty należy dostępne opcje wpisać w zakładce “Atrybuty”. Atrybutów można tworzyć dowolnie dużo. Przykładowe, poprawne wprowadzenie atrybutów:

4.4.3. Aby można było edytować ceny poszczególnych atrybutów, trzeba (po kliknięciu “Zapisz atrybuty”) skopiować je do wariantów

4.4.4. Powinny wyświetlić się wszystkie możliwe kombinacje wariantów. Rozwijając poszczególne warianty, można ustawić cenę dla danej opcji, cenę promocyjną wraz z harmonogramem jej obowiązywania oraz dodatkowy opis. Pozostałe pola są opcjonalne.

Aby nadać wszystkim załadowanym wariantom jednakową cenę, należy z rozwijanego menu wybrać “Ustaw normalną cenę”, kliknąć “Idź” i wpisać kwotę.

4.5. Edycja produktów

Panel Sprzedawcy > Wszystkie Produkty > najechać na wybrany > Edycja

4.6. Usuwanie produktów

Panel Sprzedawcy > Wszystkie Produkty > najechać na wybrany > Usuń

5. Proces realizacji zamówienia

Sprzedawca otrzymuje powiadomienie o nowym zamówieniu, dopiero, gdy Klient je opłaci. W tym momencie powinien rozpocząć się proces realizacji zamówienia, zgodny z deklaracją Sprzedawcy na stronie danego przedmiotu. W mailu z potwierdzeniem zamówienia, Sprzedawca otrzymuje również dane Klienta. Wszelkie przesunięcia względem deklarowanego terminu realizacji powinny być uzgadniane z Kupującym. W razie braku możliwości skontaktowania się z Kupującym, Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Administratora.

W chwili, gdy zamówienie zostanie wysłane, należy kliknąć na ikonę ciężarówki w panelu Sprzedawcy i wpisać otrzymany od przewoźnika ID identyfikatora przesyłki oraz URL śledzenia. Automatycznie dane te zostaną wysłane do Kupującego.

 

6. Zmiana hasła

Zmiana hasła możliwa jest na stronie https://animalover.pl/my-account/edit-account/